Uvod
 Stav vývoje

 Konference

    Pravidla
    IRC

 Vývoj
 Download
 Dokumentace
 CVS
 Odkazy

UCTO.LINUX.CZ

Konference - IRC

Protože jsme narazili na potřebu rychlejší komunikace, Jan Marek zporovoznil IRC server.

Připojte se tedy k serveru hazard.jcu.cz a zde napište:
/join #ucto

Omluvte překlepy a gramatické chyby: snažíme se psát, jak to jen jde a to co nejrychleji, abychom pokud možno něco vyřešili...
Nepoužíváme také češtinu z důvodu možného mísení klientů Win/Linux...
(pozn. by jmarek)

Zde je záznam první IRC session ze dne 4. 10. 2001.
Zde je záznam druhé IRC session ze dne 5. 10. 2001.
Zde je záznam třetí IRC session ze dne 10. 10. 2001.
Zde je záznam čtvrté IRC session ze dne 14. 10. 2001.
Zde je záznam páté IRC session ze dne 15. 10. 2001.
Zde je záznam šesté IRC session ze dne 17. 10. 2001.
Zde je záznam sedmé IRC session ze dnů 18. a 19. 10. 2001.
Zde je záznam osmé IRC session ze dnů 22. a 23(ráno). 10. 2001.
Zde je záznam deváté IRC session z konce října 2001.
Zde je záznam desáté IRC session ze začátku listopadu 2001.
Zde je záznam jedenácté IRC session z 26. listopadu 2001.
Zde je záznam dvanácté IRC session z 27. listopadu 2001.
Zde je záznam třinácté IRC session z 28. listopadu 2001.
Zde je záznam čtrnácté IRC session z 29. listopadu 2001.
Zde je záznam patnácté IRC session z 30. listopadu až 2. prosince 2001.
Zde je záznam šestnácté IRC session z 3. prosince 2001.
Zde je záznam sedmnácté IRC session z 4. prosince 2001.
Zde je záznam osmnácté IRC session z 5. prosince 2001.
Zde je záznam devatenácté IRC session z 8. ledna 2002.
Zde je záznam dvacáté IRC session z 14. ledna 2002.
Zde je záznam jednadvacáté IRC session z 22. ledna 2002.


Náš projekt :-)    Copyright (c) 2001 Všechna práva vyhrazena