Uvod
 Stav vývoje
 Konference
 Vývoj
 Download
 Dokumentace
 CVS
 Odkazy

UCTO.LINUX.CZ

Poznámky ze setkání

Petr Pytelka

LightComp v.o.s.

E-mail: <pyta@lightcomp.cz>
        Web: http://www.lightcomp.cz
       

Štěpán Cirkl

CC-UnLimited

E-mail: <cirkl@cc-ultd.cz>
          Web: http://www.cc-ultd.cz 


Některé věci probírané na setkání

Účastníci:

Večer 23.11.

Seznámení, diskuse nad způsobem návrhu - závěr: použijeme metodu shora dolů, ve skutečnosti se jedná o iterativní postup, tj. později bude docházet k promíchání jednotlivých metod, dohoda jak postupovat druhý den.

Dopoledne 24.11.

Dorazili další lidé. Snídaně. Začátek v 9:30, představení. Došlo v první fázi k ujasnění našich vzájemných představ o cíli projektu. Je jím tvorba modulárního účetního systému, spíše se jedná o modulární informační systém. Účetnictví jako takové je jedním z modulů. Pro komunikace mezi moduly bude použita technologie CORBA. Honza Marek začíná kreslit první pohled na systém, rozdělení do modulů. Docházíme k prvnímu závěru: Definujeme čím se budeme dále zabývat. Není možné pojmout najednou celý systém. Začneme účetním modulem a s ním souvisejícími nezbytně nutnými. viz. obrázek http://ucto.linux.cz/setkani/fotky/PB241422.JPG. Dále se budeme zajímat o pravý horní roh. Vyvstávají otázky nad vnitřní architekturou účetního modulu. Zdk ukazuje možné dělení na moduly. Jde o získání jistoty, že na nic nezapomeneme - účetní modul musí umět komunikovat s okolím.

Ihned z počátku bylo také řečeno několik poznámek k řízení projektu. Je nezbytně nutné projekt jasně řídit, usměrňovat. Z tohoto důvodu také budou některým lidem přiděleny úkoly. Současně budou také určovány termíny do kdy je zapotřebí něco udělat. Pověření lidí úkoly bude vznikat v průběhu dne.

V průběhu debaty jsme také narazili na autorizaci a autentifikaci uživatelů, registraci modulů a řešení jejich důvěryhodnosti. Výsledkem této debaty je návrh na vznik dvou modulů. Prvním je Security Manager (dále jen SM) a druhým Module Manager (dále jen MM). SC bude zajišťovat autentifikaci uživatelů, s možností návaznosti na obecné autentifikační technologie, a ostatním modulům zajišťovat autorizaci prováděných akcí jednotlivými uživateli systému. MM bude zajišťovat registraci jednotlivých modulů do systému, ve spolupráci s SC prihlašování uživatelů, a bude jednotlivím modulům exportovat komunikační rozhraní dalších modulů. V budoucnu by měl umět ověřit důvěryhodnost modulu do systému se registrujcího například pomocí digitálních podpisů. Nákres fungování těchto modulů naleznete na http://ucto.linux.cz/setkani/fotky/PB241426.JPG.

V této souvislosti vznikl požadavek na sestavení minimalních požadavků na jakýkoliv modul systému. K této problematice nás navedl Karel Žák, ale myšlenka nebyla nijak více rozebírána.

Oběd 24.11.

Byl dobrý a přišel vhod. První návrhy na rozdělení úkolů.

Odpoledne 24.11.

Karel Žák představuje MAPE, vzniká nad ním lehká diskuse. Závěr pro náš projekt: Jedná se o jednoho z klientů. Problémem je velká rozpracovanost, nebudeme se na něj nijak vnitřně vázat, ale nejspíše budeme v MAPE vytvářet primárního klienta.

Probíhá analýza modulu účetnictví. Vznikl velmi dobrý model - dohadování nad ním mohlo trvat cca. 3 hodiny. Nyní zbývá doladit atributy jednotlivých objektů a specifikovat rozhraní (metody) účetního modulu.

Večer 24.11.

Po večeři jsme se věnovali chvíli výběru názvu. Zatím jsme vybrali po vyčerpávajcí debatě název DeepCounting, navrhnutý Petrem Pytelkou. Analýza se přemístila z účetnictví na adresář. Zde jsme se lehce zasekli na tom co bychom rádi viděli jako samostatné entity a co je proveditelné. Otázka zůstala otevřená, návrh Adresáře povede Jan Marek.

V souvislosti s Adresářem vznikla debata, kde provádět kontrolu vstupních dat. První varianta je veškerou kontrolu přenechat na klientovi. V této variantě ovšem kontrola dat závisí na kvalitě klienta, což může být v našem modelu aplikace dost rizikové. Druhá varianta je realizace všech kontrol na serveru, případně jak na klientovi, tak na serveru. Debata neměla žádný výsledek.

Noc 24.11.-25.11.

Diskuse se stočila na problematiku platformy.

Rozdělení na části, úkoly

 • Dokumentarista - Štěpán Cirkl, <cirkl@mssch.cz>
 • Řízení projektu - Petr Pytelka, <pyta@lightcomp.cz> - přijetí nepotvrzeno
 • Vedoucí výběru Framework - Petr Ferschman, <petr@ferschmann.cz> ve spolupraci s Karlem Žáčkem.
 • Dokončení analýzy účetního modulu: Petr Pytelka, Karel Žáček, přidal se Zdeněk Jirsa
 • Vedoucí analýzy adresáře: Jan Marek, <jmarek@jcu.cz>, ve spolupráci se Štěpánem Cirklem
 • Slovníček/definice pojmů - Štěpán Cirkl, <cirkl@mssch.cz>

Další úkoly k řešení

 • Návrh Module Manageru
 • Návrh Secure Manageru
 • Stanovení minimálních požadavků na modul systému
 • Vyjasnění otázky validace vstupních dat
 • Vyjasnění způsobu uložení dat (relační DB, objektová DB, XML, něco jiného) - součást FrameWorku.
 • Stanovení dalších modulů nutných k funkčnosti základního účetnictví
 • Zajištění sběru požadavků, nejlépe pomocí Bugzilla

Závěr

Díky moc všem zúčastněným a hlavně Honzovi za organizaci setkání. Celý projekt opět nabírá na aktivitě a směřuje vpřed. Ať mu to vydrží.


Náš projekt :-)    Copyright (c) 2001 Všechna práva vyhrazena