Uvod
 Stav vývoje
 Konference
 Vývoj
 Download
 Dokumentace
 CVS
 Odkazy

UCTO.LINUX.CZ

Stav projektu GNU Podvojné účetnictví

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je vytvořit nejen volně šiřitelné účetnictví, ale celý informační systém pro právnické a fyzické osoby. Jedná se o podvojné účetnictví pro malé a střední firmy, jenž bude šířeno pod licencí GPL a doplněné o další moduly. Systém má být schopen pracovat v různých jazykových i právních systémech.

Představa o architektuře sytému

Systém bude realizován v podobě třívrstvé architektury: 1.datový server, 2.aplikační server, 3.klient. Způsob realizace datového serveru ještě není vyřešen.

Pro komunikaci mezi jednotlivými moduly systému použijeme technologii CORBA. Dříve uvažované prostředí MAPE bude použito pouze k tvorbě primárního klienta, ale nebudeme se na něj vnitřně vázat z důvodu jeho rozpracovanosti. Více informací o MAPE naleznete na http://mape.jcu.cz.


Nákres architektury systému.

Modularita

Celý sytém je realizován modulárně. Komunikace mezi moduly je řešena pomocí CORBA rozhraní. Cílem je umožnit snadné přizpůsobení sytému požadavkům konkrétního uživatele a řešení jeho specifických potřeb přidáním nového modulu nebo modifikací existujících.

Každý modul v systému bude muset splňovat určité požadavky související s vnitřním fungováním. Pro každý typ modulu (ucto, pokladna, fakturace) budou rovněž specifikovány minimální požadavky na funkčnost a rozhraní modulu.

Základními moduly jsou: Podvojné účetnictví, Adresář firem, Mzdy, Skladové hospodářství, Evidence majetku, E-shop, Kniha jízd a další. Systémové moduly Module Manager a Security Manager.

Bezpečnost

Bezpečnostní aspekt návrhu aplikace je možno rozdělit do následujících částí: 1. autorizace uživatelů, 2. práva uživatele , 3. registrace modulů a jejich důvěryhodnost a 4. bezpečná komunikace.

O registraci modulu do systému se bude starat Module Manager, který bude v budoucnu také kontrolovat důvěryhodnost nově se registrujících modulů do systému, nejspíše pomocí digitálních podpisů. Module Manager bude dále ve spolupráci se Security Managerem zajišťovat přihlašování uživatelů do systému.

Autorizaci akcí jednotlivých uživatelů bude zajišťovat příslušný modul ve spolupráci se Security Managerem.

Bezpečnost komunikace zajistíme pomocí SSL.

Priority ve tvorbě modulů

Nejvyšší prioritou je vytvoření modulů pro vedení PÚ. Ke splnění tohoto cíle je potřeba vytvořit moduly Podvojné účetnictví, Adresář firem, Fakturace a Pokladna. Modul Sklad primárních dokladů bude asi zrušen a o evidenci primárních dokladů se bude starat modul doklady zpracovávající. Tato část systému ještě není plně dořešena.

Další v pořadí je Skladové hospodářství, Mzdy, Evidence majetku a Kniha Jízd.

Model aplikace

Nyní probíhá modelování modulů s nejvyšší prioritou. Analýza účetního modulu je již skoro hotová, zajišťuje Petr Pytelka. Adresář firem má na starosti Jan Marek a Štěpán Cirkl. Pokladna se začala řešit přes IRC, Zdeněk Jirsa, Štěpán Cirkl, Daemon666.

Dále je vytvořen postup autorizace uživatelů a postup registrování modulů do systému.

Zajímavé dokumenty vzniklé v souvislosti s vývojem GNU Účetnictví.

Stručný úvod do podvojného účetnictví pro programátory (Ladislav Starý)

Výroba - začlenění modulu pro řízení výroby (Zdeněk Jirsa)

Dokumentace

Dokumentace sytému bude vytvářena ve formátu DocBook. Koordinuje Štěpán Cirkl.

Druhé setkání vývojářů

Druhé setkání proběhlo úspěšně. Zápis ze setkání naleznete na http://ucto.linux.cz/setkani/zapis.html.

Chcete se přidat?

Do pracovního týmu uvítáme každého, kdo je ochoten pomoci, ať již programátora, analytika, účetního a mnohé další.

Informace o projektu naleznete na jeho domovských stránkách. (http://ucto.linux.cz)

Pokud se chcete připojit k vývoji, přihlaste se do vývojářské konference ucto-dev-l@pinknet.cz.

Pokud chcete získávat informace o postupu ve vývoji systému, přihlaste se konference ucto-info-l@pinknet.cz.

Aktuální diskuse nad vývojem probíhá přes IRC na serveru hazard.jcu.cz kanál #ucto, standardně od 15:00.

Už se na Vás těšíme

Tým vývoje GNU účetnictví pro UnixNáš projekt :-)    Copyright (c) 2001 Všechna práva vyhrazena